Selasa, 13 Juli 2010

MASYARAKAT MEKAH SEBELUM ISLAM DATANG

A. Dilihat dari Letak geografis Luas wilayah jazirah arab kurang lebih 3.166.558km2. Pada zaman jahiliyah daerah seluas itu dihuni oleh 12 juta jiwa. Keadaan wilayah jazirah arab sepertiganya berupa lautan pasir dan sebagian berupa batu-batuan besar atau gunung yang terbesar dan tertinggi adalah jabal assarat


Arti dan ciri masyarakat jahiliyah

Arti masyarakat jahiliyah :

Zaman jahiliyah adalah jaman kebodohan dalam agama islam. Kehidupan pada masa itu tenggelam dengan kesesakan , buta terhadap kebenaran , kemerosokan akhlat, pertikaian , perjudian , dll. Sehingga pada masa itu lebih dikenal dengan “Zaman Jahiliyah” atau masa kegelapan iman dan akhlak.

Ciri-ciri masyarakat jahiliyah :

  1. mempunyai akhlak yang buruk dan keji.
  2. menyembah selain Allah.
  3. bertuhanlah hawa nafsu.
  4. jahil dari segi agama.
  5. tidak mempunyai atau melaksanakan ajaran suci atau nabu untuk dijadikan sebagai petunjuk.


B. Mengambil manfaat dari perkembangan masyarakat mekah sebelum islam. Dapat memahami sisi buruk masyarakat dari mekah pada masa zaman jahiliyah, seperti kebiasaan berjudi.

Dapat memahami sisi baik masyarakat pada zaman jahiliyah

  1. Masyarakat mekah hidup secara berkelompok.
  2. Masyarakat mekah pada masa itu hidup secara nomaden.
  3. Kehidupan ekonomi bangsa arab kebanyakan adalah pedagang.
  4. Bangsa arab pada masa itu bodoh dalam hal keagamaan.

0 komentar:

Posting Komentar

 
Design by Wordpress Theme | Bloggerized by Free Blogger Templates | JCPenney Coupons